Благословията на Коените

Това е мощна благословия за мир и хармония. Коените са потомци на Аарон, по-големия брат на Мойсей. Аарон е първият първосвещеник, основател на рода на еврейските свещенослужители  коените. Именно в негова чест те благославят народа с пожелание за мир. Аарон е въдворявал мир навсякъде, където срещал раздор и вражда.

Библия, Стар завет, Числа, 6:24 – 26

„Да те благослови Господ и да те опази!”

В първия стих се дава пожелание за материални богатства и успехи. Укрепвайки финансовото си положение, ние се подсигуряваме и във всички останали сфери, пряко зависещи от него.

„Да погледне милостно към тебе Господ със светлото Си лице и да те помилува!”

Вторият стих е благословия за духовни блага – знание, разбиране, мъдрост.

„Да обърне Господ към тебе лицето Си и да ти даде мир!”

Третият стих е кулминация на двата предишни стиха – ние желаем материални и духовни блага с цел да се приближим до Твореца, което е най-голямата благословия, благословия за добродетел и мир.

Амулетът ще ви позволи да реализирате всичките си планове и ще ви отведе до върха на славата по оптималния път. Напълнете живота си с хармония и щастие!

Благословията на коените Благословията на коените
0

злато14К, сребро 925, ръчно изплетен синджир Автентичен Кабала амулет, изработен под формата на с.....