Звездата на Давид

Хексаграмата е известна още от бронзовия век, когато се е използвала за декоративни и може би магически цели при най-различни народи и на най-различни територии – от Месопотамия до Британия.

Съществуват различни версии за произхода на този символ и неговия смисъл. По една от тях, това е разтвореното цвете на бялата лилия. Друга версия говори за съчетанието на двата триъгълника като съединение на небесното и земното начало.

Археологически находки от 6 в. показват византийски амулети с хексаграми, наричани „Печат на Соломон”.

През Средновековието хексаграмата е известна както под името „Печат на Соломон”, така и под името „Щит на Давид”, като второто постепенно добива по-голяма популярност.

Хексаграмата символизира защита, а също така власт върху енергиите.

В момента няма продукти в тази категория.