Светлина

Да върнеш изгубените искри Светлина. Когато чувстваме, че работим на празни обороти, енергийните ни резерви са изчерпани, а жизнените ни сили бавно изтичат нанякъде, изгубените искри на духовна Светлина могат да бъдат събрани обратно и възстановени.

Искрите на Светлината изгарят всичко деструктивно в живота ми. Тяхната жизнена сила изключва негативното, и аз се изпълвам с Божествена енергия. Животът сияе с всеки нов ден, когато милиони свещени искри се връщат в душата ми.

Пръстен „Върни изгубените искри Светлина" Пръстен „Върни изгубените искри Светлина"
0

злато 14К, брилянт .....