Дървото на живота

Дървото на живота, според Кабала, е схематично представяне на структурата на Вселената. То е съставено от 10 сфирот (нива), тоест 10 канала на проявата на Бог. Вселената е изпълнена с енергия, която не можем да усвоим поради своята неподготвеност. Дървото на живота канализира тази енергия. Носейки върху себе си това изображение, ние даваме възможност на енергията да достигне до нас в подходяща форма. Този символ осъществява баланс на материалното и духовното, оказва влияние върху богатството на мисълта, красноречието и действието, дава усещане за спокойствие и отваря сетивата.

В момента няма продукти в тази категория.